Campione di Scarabeo in francese, senza conoscere la lingua

Campione di Scarabeo in francese, senza conoscere la lingua